Privacyverklaring
Privacyverklaring

PrivacyverklaringPersoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verzending van uw gegevens gebeurt veilig
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons websiteadres een groen slotje staat en 'https'.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het weergeven van de zwemscore en presentie van de zwemles. Zo ook voor de maandelijkse betaling en het verzenden van informatie per mail. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden' van de gegevensverwerking.

Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem.
Na afloop van de zwemcursus worden de gegevens verwijderd.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verstrekt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren.

Heeft u vragen of een klacht?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@zwembadjottem.nl